Nasza oferta

Sieci komputerowe LAN, okablowanie strukturalne, spawanie światłowodów

Okablowanie miedziane kat.5e, kat.6 i kat.7 w technologii nieekranowanej UTP lub ekranowanej STP,FTP w oparciu o sprzęt renomowanych producentów. Spawanie światłowodów jednomodowych, wielomodowych oraz pomiary reflektancji i tłumienności.

Budowa sieci od podstaw:

 • montaż tras kablowych ( BAKS, OBO, LEGRAND),
 • ułożeniem przewodów (R&M, ALAN, BKT, MOLEX, C&C, DRAKA, BITNER)
 • montaż szaf RACK wraz z wyposażeniem,
 • montaż punktów logicznych RJ45.

 

System sygnalizacji pożaru (SSP)

System wykrywania pożaru, sygnalizowania o zagrożeniu oraz  wykonaniu szeregu funkcji sterujących. System steruje w taki sposób, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia oraz pomaga sprawnie ewakuować ludzi. Monitoruje oraz wykonuje funkcje informacyjne. System minimalizuje straty spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest ogień. SSP ma zastosowanie głównie w obiektach komercyjnych i publicznych. Najpopularniejsi producenci SSP to Schrack, Esser, Polon-Alfa, Bosch, Simens.

 

Elementy SSP:

 • centrala CSP,
 • ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP),
 • sygnalizatory
 • moduły sterujące i monitorujące,
 • zasilacze pożarowe i akumulatory,
 • czujki (dymu, ciepła, jonizacyjne, płomienia, liniowe, multisensorowe, zasysające).

 

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

System odtwarza komunikaty głosowe, alarmowe, reklamowe, a także służy do odtwarzania muzyki. Jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru. DSO wspomaga ewakuacje podczas katastrofy lub pożaru. DSO jest w pełni integralne z innymi systemami bezpieczeństwa, nagrane wcześniej komunikaty słowne są uruchamiane w zależności od występującego zdarzenia.  Alarm 1 stopnia jest jedynie ostrzeżeniem dla obsługi obiektu o zaistniałym zdarzeniu, z kolei alarm 2 stopnia (właściwy) informuje o sposobie ewakuacji. System odpowiednio zaprojektowany, tak by mógł bezpiecznie spełniać swoje funkcje w czasie pożaru - niepalne kable, stalowe uchwyty, zasilanie awaryjne. Najpopularniejsi producenci DSO to Bosch, Ambient.

Elementy DSO:

 • jednostka centralna i moduły funkcyjne,
 • zasilacze, akumulatory,
 • wzmacniacze,
 • moduł zasilania,
 • mikrofon, panel obsługi,
 • głośnik DSO.

 

System oddymiający (COD)

System sterujący oddymianiem pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. System oddymiania poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi oraz jednocześnie może otwierać bramy, okna i drzwi napowietrzające. Występują trzy typy oddymiania:

 1. grawitacyjne - stosowane najczęściej na klatkach schodowych - działa ono na zasadzie otwarcia klap pożarowych przy stropie przez które, odprowadzane są niebezpieczne gazy i dymy,
 2. mechaniczne - stosowane najczęściej w tunelach, garażach podziemnych. Oddymianie przebiega dzięki układowi wentylatorów wyciągowych,
 3. oddymianie kompensacyjne - połączenie dwóch wcześniej opisanych stosowane w wysokich budynkach. Producenci to D+H, Mercor, AFG czy Polon-Alfa.

Elementy systemu oddymiania:

 

 • centrala oddymiania COD,
 • przycisk oddymiania,
 • przycisk przewietrzania,
 • klapy oddymiające,
 • urządzenia napowietrzające,
 • czujki dymu,
 • czujki pogodowe.

 

Sygnalizacja włamania i napadu SSWiN

System sygnalizacji włamania i napadu wykrywa i sygnalizuje naruszenie chronionego obszaru w obiekcie przez wtargnięcie osób niepowołanych. Najczęściej w momencie wykrycia włamania, centrala uruchamia również sygnały akustyczno-optyczne na zewnątrz i wewnątrz chronionego obiektu. W profesjonalnych dedykowanych rozwiązaniach zabezpieczenia technicznego System Sygnalizacji Włamania i Napadu jest tylko jednym ze składników systemu bezpieczeństwa obiektu. 

Elementy SSWiN:

 • czujka PIR, dualna, stłuczenia, wibracyjna, podczerwieni,
 • kontaktron,
 • przycisk napadowy,
 • sygnalizator,
 • klawiatura zdalna,
 • moduły funkcyjne.

 

Systemy telewizji satelitarnej

HotBird czy Astra to jedne z najpopularniejszych źródeł sygnału telewizyjnego, wykorzystywane powszechnie przez dostawców treści. Cechą charakterystyczną satelitarnego sposobu rozpowszechniania programów telewizyjnych jest możliwość pokrycia sygnałem ogromnych obszarów za pomocą jednego tylko nadajnika. Ponadto taki sposób emisji stwarza możliwość dotarcia z sygnałem do miejsc, na których budowa sieci nadajników naziemnych jest nieopłacalna bądź wręcz niemożliwa. W najprostszym przypadku odbiór telewizji satelitarnej jest realizowany za pomocą anteny TV-SAT z konwerterem i odbiornika satelitarnego podłączonego do telewizora.

Elementy systemu telewizji satelitarnej:

 • Multiswitche kablowe,
 • anteny satelitarne i kablowe,
 • wzmacniacze kanałowe,
 • konwertery satelitarne,
 • gniazda TV-SAT,
 • rozgałęźniki i odgałęźniki.

 

System monitoringu CCTV

Telewizja przemysłowa pozwala na wizyjną obserwację, wykrywanie i identyfikowanie niepożądanych zdarzeń. Nowoczesne systemy telewizji przemysłowej umożliwiają detekcję ruchu i zaawansowaną analitykę obrazu (np. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) a także automatyczne powiadamianie oraz zdalną transmisję obrazu (poprzez przeglądarkę internetową lub smartfon). Dzięki tym cechom systemy monitoringu CCTV poza zdolnością do rejestracji zdarzeń niepożądanych pomagają w nadzorowaniu prawidłowości pracy m.in. w handlu, produkcji, logistyce i miejscach użyteczności publicznej. Telewizja przemysłowa jest obecnie podstawowym wyposażeniem zapewniającym bezpieczeństwo budynków komercyjnych.

Elementy CCTV:

 • kamery,
 • rejestratory,
 • monitory,
 • obudowy,
 • zasilacze.

 

System kontroli dostępu (KD)

Kontrola dostępu znajduje zastosowanie nie tylko wśród wielkich korporacji, ale także wśród małych podmiotów gospodarczych zatrudniających po kilka- kilkanaście osób. Często systemy te stosuje się do zabezpieczenia pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny czy serwerownie. System polega na identyfikacji osób i przydzieleniu im dostępu do danego obszaru. Systemy kontroli dostępu umożliwiają rejestrację i późniejszy odczyt zdarzeń wejścia i wyjścia. System KD jest często zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru SSP, sygnalizacji włamania lub telewizją dozorową CCTV. 

Elementy KD:

 • centrala systemu kontroli dostępu,
 • czytnik dostępu,
 • kontaktron,
 • przycisk wyjścia,
 • elektrozaczep,
 • zwora elektromagnetyczna,
 • zasilacz.

 

System detekcji CO/LPG

Garażowe systemy detekcji gazów przeznaczone są do instalowania w garażach, na parkingach podziemnych i służą do wykrywania zagrożeń pochodzących od gazów takich jak tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx) lub oparów cieczy LPG (tzw. gaz płynny). Konstrukcja dobrze zaprojektowanego systemu wykrywania zagrożeń umożliwia wysoce skuteczną aktywną ochronę życia oraz mienia. System taki może zatem po wykryciu przekroczenia stężenia gazu wyzwolić sygnalizację świetlną oraz dźwiękową, uruchomić odpowiednie stopnie wentylacji, sterować grodziami itp. Oprócz sytuacji typowo zdarzeniowych urządzenia systemu mogą prowadzić ochronę profilaktyczną polegającą np. na okresowym uruchamianiu wentylacji (tzw. przewietrzanie) obiektu np. w godzinach szczytu. Producenci to Gazex, Hekato.

Elementy systemu detekcji CO/LPG:

 • detektor tlenku węgla,
 • detektor propan butan,
 • detektor gazów,
 • tablica sygnalizacyjna,
 • moduł sterujący.

 

System zarządzania budynkiem BMS

Systemy Automatyki i Zarządzania budynkami BAS/BMS (ang. Building Automation Systems, Building Managment Systems) to zaawansowane rozwiązana techniczne, których celem jest efektywne sterowanie instalacjami znajdującymi się w obiekcie handlowym takimi jak: instalacje elektryczne, wentylacyjne, grzewcze czy chłodnicze i dostosowanie ich pracy do zmieniających się warunków otoczenia. Głównym zadaniem systemu jest minimalizacja kosztów eksploatacji budynku, przy jednoczesnym zwiększeniu jego funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zapewnieniu optymalnego komfortu jego użytkownikom.

Elementy BMS:

 • szafy i szafki sterownicze,
 • wyłączniki serwisowe,
 • zadajnik,
 • czujnik temperatury,
 • czujnik wilgotności,
 • czujnik ciśnienia,
 • presostat,
 • higrostat,
 • czujnik przeciwzamrożeniowy.